Select Page

Luonnonmukainen ruoka on yksi nykypäivän trendeistä ja yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut lautasellaan olevan ruuan alkuperästä sekä sen matkasta kaupan hyllylle ja sitä kautta omaan keittiöön. Samalla ajatus ruuan kasvattamisesta itse houkuttelee yhä suurempaa osaa suomalaisista. Luonnonmukaisesti tuotettu lähiruoka kiinnostaa, mutta mitä termillä oikeastaan tarkoitetaan ja miten luomuvihannesten kasvattaminen tapahtuu?

 

Luomuviljelyssä hyödynnetään paikallisia luonnonvaroja

Vihannesten luomuviljely eli luonnonmukainen viljely tarkoittaa tasapainoista ja omavaraista kasvattamista, joka perustuu mahdollisimman pitkälti paikallisiin luonnonvaroihin. Kasvatustoimet sopeutetaan lisäksi vallitseviin luonnonoloihin. Periaatteena on, etteivät vihannesten tuotantomenetelmät olisi haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle tai hyvinvoinnille.

 

Tervettä ja luonnonmukaista kasvua

Luomuvihannesten kasvatuksessa kasvua ei edistetä kemiallisten aineiden avulla. Myöskään kasvinosien vahvistamiseen ei käytetä kemiallispohjaisia vippaskonsteja. Vihannekset saa kasvamaan menestyksekkäästi luonnonmukaisen lannoittamisen avulla.

 

Pieneliöstö maan hoitajana

Luomuviljelyn perusperiaatteena on antaa maalle takaisin ne aineet, jotka siitä on poistettu satoa korjatessa. Tämän vuoksi lannoitteena käytetään ainoastaan luonnosta peräisin olevia orgaanisia aineksia. Maassa asustavan pieneliöstön toiminta hajottaa nämä ainekset kasveille käyttökelpoiseen muotoon, mikä vapauttaa samalla kasvien saataville niiden tarvitsemaa hiilidioksidia.

Ensiarvoisen tärkeää onkin huolehtia kasvimaan pieneliöstön hyvinvoinnista takaamalla niille riittävä määrä ravintoa, kosteutta, happea ja lämpöä. Ravinnerikkaat ainekset tietävät pieneliöiden suorittamalle hajotukselle arvokkaampaa lopputulosta. Hajotus tapahtuu kasvimaan lisäksi myös erityisesti kompostissa.
Maan pieneliöistä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä onnistuneen luomuviljelyn puolista. Aktiivinen pieneliötoiminta vapauttaa kasvien käyttöön maan omia kivennäisaineita ja tekee ravinteiden otosta juurille helpompaa sekä muokkaa maan mururakennetta paremmaksi.

 

Eloperäistä lannoittamista

Luomuvihannesten kasvatuksessa voi käyttää typpibakteerivalmisteita tai muita mikro-organismivalmisteita parantamaan maaperän ravinnepitoisuutta. Kompostoitumista puolestaan voi edistää kasvipohjaisten valmisteiden tai niin ikään mikro-organismivalmisteiden avulla.

Luonnonmukaista multaa ja lannoitteita saa nykyisin ostettua helposti puutarha-alan liikkeistä, joten kokeileva harrastajakin pääsee vaivatta käsiksi oikeanlaisiin aineisiin. Siinä, missä perinteiset mullat on lannoitettu teollisen prosessin seurauksena saaduilla mineraalilannoitteella, käytetään luonnonmukaisiin multiin orgaanisia aineita, luomulannoitetta sekä tarvittaessa kalkkia.

Jos valmista luomulannoitetta ei halua ostaa kaupasta, on muitakin vaihtoehtoja olemassa. Luonnonmukaisia vihanneksia viljeltäessä lannoitus perustuu aina eloperäisiin lannoitteisiin, joita ovat esimerkiksi karjanlanta, erilaiset viherlannoitukset sekä kompostit. Jos kasvimaa sijaitsee ulkohuussilla varustetulla kesämökillä, voi käymälän antimet hyvin ottaa hyötykäyttöön – aumakompostissa noin vuoden päivät viettänyt käymäläjäte on mitä otollisinta kasvualustaa vihanneksille. Kaveriksi tarvitaan vain tuhkaa.

Vihantalannoitus toimii samoin periaattein kuin kompostikin. Siinä osaan maata kylvetään jonain vuonna vihannesten sijaan viherlannoituskasvia, esimerkiksi apilaa tai valkomesikkää. Kasvusto niitetään maahan muutaman kerran kesän aikana ja muokataan loppukesästä kevyesti maahan. Tämä parantaa maan rakennetta ja lisää sen humus- sekä typpipitoisuutta myöhemmin viljeltävien vihannesten käyttöön.

Lannoittaa voi myös nokkoskäytteillä sekä muilla yrttikäytteillä, jotka ovat niin ilmaisia kuin tehokkaitakin lannoitteita kotipuutarhaan. Käyte valmistetaan nokkosista tai rikkaruohoista ja levitetään kasvimaahan. Myös nurmikonleikkuujäte sopii lannoitteeksi.

 

Vihannesten suojelu luonnonmukaisesti

Vihanneksia vaanivat monet riesat aina rikkakasveista kasvitauteihin ja tuholaisiin. Myrkylliset torjunta-aineet eivät istu luomuideologiaan, mutta sato pitäisi kuitenkin saada pelastettua. Miten luomuviljelijä suojaa vihanneksensa?
Luomukasvimaalla vihannesten hyvinvoinnista pidetään huolta luonnon omilla menetelmillä. Rikkakasveja on mahdollista ennaltaehkäistä hyvällä ja ahkeralla maan hoidolla, aluskasveilla ja katteilla sekä monipuolisella viljelykierrolla. Torjunta tapahtuu maan muokkausten sekä tarvittaessa kitkentöjen avulla.

Ennaltaehkäisy ja luonnonmukaiset torjuntakeinot ovat avainasemassa myös tuhoeläinten ja kasvitautien torjunnassa. Etenkin vihanneksia kasvihuoneissa kasvattaessa voi käyttää petohyönteisiä, jotka ovat kasveja tuhoavien hyönteisten luontaisia vihollisia. Kasvitauteja puolestaan ennaltaehkäistään ennen kaikkea suunnitelmallisella viljelykierrolla sekä ainoastaan terveitä taimia ja siemeniä käyttämällä. Myös biologisia torjuntaeliöitä voi käyttää kasvitautien ehkäisemiseen.